O firmie

Doppelmayr Polska Sp. z o.o.

 

załona została w styczniu 2009 roku przez austriacką firmę Doppelmayr Seilbahnen GmbH z Wolfurtu, która w roku 2002 połączyła się z firmą Garaventa i utworzyła wiodącą grupę na świecie w branży kolei linowych.

» Grupa Doppelmayr/Garaventa

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), przygotowaliśmy dla Państwa zestaw ważnych informacji w zakresie bezpieczeństwa oraz celu przetwarzania powierzonych nam przez Państwa Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Doppelmayr Polska Sp. z o.o.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu (np. prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych). Państwa dane osobowe nie są profilowane.

Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom pod warunkiem zawarcia z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantującej odpowiednie zabezpieczenie Państwa danych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora: dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@doppelmayr-polska.pl
lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała.


 

Aktualności

11.03.2019
Magazyn dla Klientów Grupy Doppelmayr / Garaventa.
Wydanie 3/2018 • WIR Nr 206 •  czytaj

Strona 1 z 4  > >>